comments

Thứ Tư, 26 tháng 3, 2014

Anh Vẫn Chờ Em
Anh vn ch em anh vn ch!
Mc dù em c tình làm ngơ!
Đ anh thương nh như điên di!
Hay mãi dại khờ đến ngu ngơ!

 
Lẩn tránh chi em để thêm sầu!
Tình mình dang dỡ quá thương đau!
Gây nhau sầu khổ thêm chi nữa!
Để giữa chúng ta ngấn lệ sầu!

 

Anh nào lỗi hẹn tội chi đâu!
Sao nở tình ta ngăn vách cầu!
Để mãi thêm đau lòng nặng trĩu!
Suốt đời không hiểu tại vì đâu?