comments

Thứ Bảy, 30 tháng 7, 2016

Sao Nở
             
      Ngày xưa, ai nở …vội ra đi!
      Từ giả, biệt ly, không … nói gì
      Ôm nổi thâm sâu sầu hiu quạnh!
      Ưu hoài chất chứa ứa lệ mi!
      Người đi mang hết niềm thương nhớ
      Kẻ ở chất đầy kiếp sầu bi
      Ngày tháng đớn đau nào ai thấu!
      Năm dài nhung nhớ mớ người đi!


Thứ Năm, 28 tháng 7, 2016

Tình Thư
Hãy viết cho em một chữ “Chờ”
Để em được sống trong mộng mơ
Biết sầu biết cảm biết thương nh
Biết ng hồn mơ biết thẫn thờ
 

Hãy viết cho em một chữ “Tình”
Thu này thu tới để làm tin
Dẫu cho đời có nhiều sương gió
Không xóa trong tim được chữ tình

Hãy viết cho em một chữ "Yêu"

Tràn đầy ân ái thật là nhiều
Mỗi khi chiều đến hoàng hôn xuống
Em ngrằng mình đang đắm yêu

Viết nữa đi anh viết thật nhiều
Viết cho phủ kín cả trời yêu 

Để em được thấy tình anh đó
Đã có nơi tim tuôn đ nhiều