comments

Thứ Bảy, 22 tháng 10, 2016

Muộn MàngAnh vẫn biết! tình là dang dỡ …
Nhưng lần đầu gặp gỡ đã yêu!
Tim nghe rộn rã rất nhiều …!
Dường như… ta đã… đã yêu… thuở nào!

Tình dào dạt! Anh trao em đó!
Cả đời này … trước có… lẫn sau …
Dẫu muộn màng, hay đớn đau!
Một lần… để mãi… nhớ nhau… suốt đời!
 

Một lời ước! Nếu đừng dang dỡ …!
Được gặp nhau! khi thuở còn xanh!
Khi hoa còn nở trên cành!

Khi chưa ràng buộc tình xanh ngút ngàn

Tình màng muộn! Cuộc tình nuối tiếc!
Sẽ cố quên… khi biết đời nhau ...
Đau thương suối lệ rơi trào

Nơi tim rỉ máu không sao quên người!
Thứ Bảy, 15 tháng 10, 2016

Gặp Gỡ
Gặp lại mà chi thêm nổi sầu
Gặp rồi tim lại nhói niềm đau
Nhìn nhau không nói lòng thổn thức
Đến mức trong tâm ngấn lệ sầu

Bao năm tình nghĩa vốn về đâu
Gặp gỡ ngày nay giữa vách sầu
Càng thấu niềm đau càng thêm nhớ
Đêm ngày nổi nhớ vốn càng sâu

Duyên nợ hồng trần ai nở gieo
Xây cầu bắt nhịp giữa chừng đèo
Cheo leo giữa chốn trần bi ải
Khắc khải kiếp này chất chứa theo

Bao năm kỷ niệm vốn đời nhau
Gặp lại hôm nay chẳng lẻ nào
Ngoảnh mặt làm ngơ ngnhư lạ
Chưa từng nợ trả chưa quen nhau

Gặp để mà chi thêm thấu lòng
Gặp mà như thế cũng bằng không
Thà rằng đừng gặp ta còn ngỡ
Còn mớ còn mong từ cõi lòng