comments

Chủ Nhật, 19 tháng 3, 2017

Bóng Hình
Anh với em tuy là hai mà một
Thủa ban đầu hình bóng cột bên nhau
Không tách bước dù bất cứ khi nào
Thề trọn kiếp đời có nhau mãi mãi

Nhưng ngờ đâu nhịp cầu gãy chia đôi
Lời hẹn ước sớm dần trôi dĩ vãng
Trách ai đây khi duyên số bẽ bàng
Đành trọn kiếp ôm sầu mang nổi nhớ

Chuyện tình đời thật cắc c bi thương
Thật tình yêu sao chẳng được chung đường
Để hồn đầy mang sầu thương nổi nhớ
Chết không đành, sống vô c đau thương

Bóng với hình giờ đây đường đôi ngã
Vắng bóng rồi, hình trôi thả về đâu
Biết tìm nhau tận ở chốn phương nào

Để hình bóng không còn đau một kiếp