comments

Thứ Bảy, 5 tháng 11, 2016

Lá Rơi
Kìa chiếc lá rơi khi xế tà
Thả hồn theo gió cuốn bay xa
Ra đi đến tận miền dương thế
Chẳng biết nơi đâu chốn quê nhà
Ngoảnh mặt, kìa ai, thương, tiếc nuối
Quay đầu, khốn kẻ, ái, rời xa.
Âm thầm luyến tiếc còn chi nữa
Lặng lẽ đau thương cũng muộn mà