comments

Chủ Nhật, 31 tháng 1, 2016

Chúc Xuân Bính Thân 2016

Bính Thân Đã Đến Ất Mùi Qua
Xuân Đến Đem Vui Khắp Mọi Nhà
Bách Lão Bá Niên, Già Trường Thọ
Tử Tôn Con Cháu, Trẻ Giàu Ra
Được Cầu Ước Thấy, May Khắp Chốn
Phúc Ngập Lộc Tràn, Vận Gần Xa
Năm Mới An Khang Đời Phơi Phới
Ngày Xuân Hạnh Phúc Phận Đầy Hoa
Thứ Năm, 21 tháng 1, 2016

Đón Xuân Xứ Lạnh

Đón Xuân Xứ Lạnh

Mai trắng nhà ai đã nở đầy
Xuân về Tết đến cảnh ngộ thay
Trên cao trắng xóa hoa che lá
Dưới thảm một màu tuyết phủ cây
Đón Tết quê nhà mai vàng nở
Mừng Xuân xa xứ tuyết trắng bay
Năm may hồng phúc người cầu chúc
Niên vận thiên thời trời đổi thay